Vyhľadávanie

Kontakt

+421 949 720 785

Fungovanie tejto stránky bolo pozastavené z dôvodu nesúhlasu so spôsobom vedenia klubu, a s hospodárením s finančnými prostriedkami. Administrátor stránky Marek Štefaňák

.