Vyhľadávanie

Kontakt

+421 949 720 785

Putovný šíp

V našom klube sa šúťaží o Putovný šíp.

Pravidlá súťaže:

Počas tréningu vyhlási tréner počítanie zásahov. Počas tejto časti tréningu sa strieľa 10 sád po 3 šípy do terčov a na vzdialenosti platné pre jednotlivé divízie, a vekové kategórie, podľa súťažného poriadku SLZ. Po odstrieľaní sád nahlásia súťažiaci výsledky trénerovi. Súťaž bude prebiehať v troj-mesačných cykloch. Po ukončení cyklu sa zrátajú štyri najlepšie výsledky každého súťažiaceho, a kto získa navyšší počet bodov, získa na nasledujúce obdobie Putovný šíp. Počet výsledkov je neobmedzený, berú sa vždy iba štyri najlepšie.

(Pripomienky ku pravidlám nahláste u Mareka Štefaňáka. Po prediskutovaní s trénerom a predsedom klubu sa k nim vyjadríme, prípadne pravidlá upravíme.)

Táto fotogaléria je prázdna.